FANDOM


Wiedzący są magami plemion Issaram.

Rola w społeczności

Wiedzący pilnują przestrzegania Praw Harudiego, m.in. w chwili przyjmowania kobiet do afraagr Issaram. Nacierają powieki oczu oblubienicy issarskiego wojownika maścią, która powoduje oślepienie (jak w przypadku matki Yatecha i Deany).

Wiedzący zasiadają w starszyźnie afraagry. Starsi wysłuchują relacji wojowników wracający z gór, rozsądzają spory i decydują o przyjęciu kobiet do plemienia oraz narzucają pokutę. Rolą Wiedzącego jest postrzeganie, czy Issar mówi prawdę, czy jego duszę przepełniał strach i czy nie złamał Praw.

Wiedzący rozpoznają, czy Issaram jest gaaneh, nieurodzonym. W przypadku, kiedy wojownik plemienia traci duszę i staje się pustą skorupą, stanowi śmiertelne zagrożenie dla otoczenia. Dlatego ważne jest szybkie zabicie gaaneh, bez względu na cenę. Deana postanawia skonsultować się z Wiedzącymi w kwestii Yatecha, który w jej opinii stał się gaaneh.

Wiedzący sięgnęli głęboko do pamięci ludzi, by odzyskać obraz historii Wojen Bogów i dziejów Issaram przed nadaniem Praw przez Harudiego. Yatech zauważa, że nie przekazali oni informacji o dolinie Valdery.

Wiedzący i Pieśniarze Pamięci uczą się rozpoznawania starożytnych znaków używanych w dawnych zapiskach o Issaram. Pozostali członkowie społeczności posługują się alfabetem przejętym od Geweryjczków i innych ludów pustyni.

Wiedzący oceniają, czy Issar właściwie skorzystał z łaski wątpliwości. Po dokonanym wyborze wojownik poddaje się sądowi Wiedzących.

Aspekty 

Wiedzący Issaram korzystają jednie z aspektowanych Źródeł i Strumieni, które dają się okiełznać ludzkim umysłem. Unikają Mocy, która grozi opętaniem. Prawa Harudiego mówią, że miejsce ludzkich dusz jest w Domu Snu i dlatego Issarowie nie sięgają ku nieaspektowanej magii plemion.

Ganwes h’Narwi, Wiedzący i dowódca issarskich strażników karawany do Kan’nolet opowiada Deanie o pieczęciach, którymi zablokowano studnie na pustyni w drodze do Kan'nolet.

Wiedzący Issaram nazywają Mrok złem. Wśród Issaram mówi się „niech cię Mrok pochłonie” albo „przeklęte dziecko Mroku”.

Wojny religijne

Wiedzący nie prowadzą żadnej wojny religijnej przeciwko ludom, które zaklinają dusze przodków w przedmiotach. 

Wiedzący wyczuwają czarowników k'k'na i pomagają Issarom na nich polować, przełamując czary chroniące obozy.

Wiedzący uważają, że Meekhańczycy mają rozsądne podejście do religii: mieszkańcy Imperium czczą bogów, ale nie pozwalają, by boskie byty wtrącały się w politykę.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.